BF.jpg
קהילה שכלכלתה מבוססת חקלאות מסורתית במרחב כפרי באיטליה 
מטרת הפרויקט היתה בניית אסטרטגיה לפיתוח כלכלה מבוססת חקלאות בעלת ערך מוסף גבוה עבור קהילה כפרית שהתקשתה להתקיים על חקלאות מסורתית.
נערך מיפוי וניתוח של מאפייני המרחב הייחודיים לו - אקלים, צמחיה, קרקע, מים ואוכלוסייה, ניתוח של תעשיות בהן למוצרים ונגזרותיהם ערך גבוה. 
תוצרים
תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלה מבוססת חקלאות מקומית, מפת דרכים ליישומה; פיתוח מנועי צמיחה בדמות סל מוצרים המבוססים על התוצרת החקלאית הייחודית של האזור, ומיועדים לתעשיות בעלות ערך מוסף גבוה - טואלטיקה, קוסמטיקה, רפואה אלטרנטיבית, וקו מוצרים לתינוקות.   
sicilian-sea-salt-herb-blend_large
oclocks
IMG_4951_1_large
line.jpg