מנועי צמיחה הם פרויקטים בעלי השפעה מהותית על עסקי החברה, המאפשרים לה לפרוץ דרכים חדשות בפעילותה - בשווקיה המסורתיים, או בשווקים ותעשיות חדשות בהם אינה פועלת
מנועי הצמיחה שאנו מפתחים מעוגנים ביכולות הליבה של החברה ועונים על צורך ממשי בשווקים אליהם הם פונים
ניתוח החברה, השווקים, מגמות טכנולוגיות מגמות בשווקים: ניתוח מעמיק של החברה והסביבה העסקית, שילוב של התעמקות בפרטים עם התבוננות בתמונה הכוללת, בחינת המצב הקיים ומגמות עתידיות
מעבדת רעיונות: יצירת רעיונות בתהליך סדור הכולל שבירה של פרדיגמות, עיבוי רעיונות ובחינת ישימותם וכדאיותם עם מומחי תוכן, בניית תכניות יישום לרעיונות נבחרים
תהליך משותף ומבוקר: מעורבות הנהלה בצמתי קבלת החלטה לאורך התהליך לשמירה על מיקוד, בניית הסכמה רחבה ויצירת מחויבות הנהלה ליישום
יישום פרויקטים: ליווי או הובלה של תהליך יישום התוצרים